Ценови диапазон: От и до

Compare Listings

За повече детайли по офертата изпратете директно запитване от дясната колона.Габрово, Лъката, предлагаме за продажба целия 6 етаж от сграда с действащ панорамен кафе-бар и зала с обща площ 466 м2.Gabrovo, Lakata, we offer for sale fully 6th floor of a building with an effective panoramic cafe bar and a total area of 466 m2

Габрово, Център
166508 BGN

Подробности

Адрес

 • Адрес:
 • Град: Център
 • Регион: Габрово
 • Код:
 • Държава: България

Подробно

August 15, 2018 00:00

 • № на обявата: 313
 • Цена: 166508 BGN
 • Площ на имота: 466 кв.м.
 • Тип на обявата: продава
 • Тип на имота: Кафе
 • Може да се преговаря по цената: Не

Additional details

 • Вид строителство: Тухла
 • Год строителство: 1970
 • Разгъната площ: 500
 • Основи: Стоманобетонни основи
 • Служители: 5
 • Етаж: 6
 • Общо етажи: 6
 • Отопление: Климатик
 • Височина: 4
 • Разположение: Етаж от сграда
 • Описание: 6 - ти етаж от административна сграда на 6 етажа закупен през 1999 г. намиращ се в топ център на град Габрово ул. Л. Каравелов 24- 26. / на 100 м от Спортна зала Орловец Габрово / До този етаж се достига посредством стълбищна клетка – южна за сградата . Тухла с облицовка от врачански камък и мрамор. Етажът се състои от заведение за обществено хранене – кафе – аперитив ( коктейл бар) с подготвителни към него салон с прилежащ склад, помощни помещения, кухня, санитарен възел с 5 клетки тоалетни и зала . Шестия етаж е с квадратура 466, 36 кв.м. с приспадащи се 12,67% ид. части от общите части на сградата и съответни части от отстъпено право на строеж. Търговската зала 1 ( действащ панорамен коктейл - бар ) е с касетиран таван от декоративни решетки – дърво и изолация. Пода е на нива с мокет (подходящ за питейни заведения и отговаря на всички противопожарни и институционални изисквания). Залата притежава авариен изход. В средата на залата има многоъгълен бар-плот .При необходимост той може да бъде разглобен. На 3 от четирите стени има панорамни прозорци с 4 камерна PVC дограма – Алупласт Германия и фотосоларни стъкла. Четвъртата стена е облицована с мушелкалк (врачански порест камък) . Към залата е прикрепено кухненско помещение и складово и помощно помещение. От кухнята е достъпа и до товарния асансьор, чрез който се зарежда заведението. Коктейл – бара притежава всички документи за експлоатация и отговаря на всички изисквания . Зала 2 - в момента е празна. Към залата има действащ офис с две помещения. Всички прозорци с залата и офиса са с 4 камерна PVC дограма – Алупласт Германия. Умишлено не е правен ремонт на стени, за да може да се подготвят по предназначение и по план за ремонт. Пода на залата е на замазка. Имотът може да се използва както за заведение(кафе, бар, билярдна зала, ресторант, казино, фитнес и др.), така и за офиси. По продължение на стълбищната клетка може да бъде поставен асансьор (външен панорамен).
 • Detailed description: 6 - floor of the administrative building of 6 floors purchased in 1999. located in the top center of Gabrovo Street Karavelov 24-26. / 100m from the Sports Hall Orlovets Gabrovo / Until this floor is reached by a staircase - a Southern building. Brick with stone decoration and marble. The floor consists of a catering establishment - coffee - Aperitif (cocktail bar) preparatory to his room with an adjoining warehouse, utility rooms, kitchen, bathroom with toilets and five cells hall. Sixth floor with area 466, 36 sq.m. deductible by 12.67% id. parts of the common areas and the relevant parts of the building right. Commerce Hall 1 (acting panoramic cocktail - bar) is casseting ceiling grilles - wood and insulation. The floor is carpeted levels (suitable for pubs and meets all fire and institutional requirements). The room has an emergency exit. In the middle of a polygonal room breakfast bar., If necessary, it can be disassembled. On three of the four walls has panoramic windows 4-chamber PVC - Aluplast Germany Photovoltaic glass. The fourth wall is lined with Inks (Vratza porous stone). The hall is attached kitchen and storage and additional room. From the kitchen is access to the freight elevator and through which the charge bar. Cocktail - the bar has all the documents to use and meets all requirements. Hall 2 - is currently empty. As the room has a functioning office with two rooms. All windows and office room with four-chamber PVC - Aluplast Germany. Deliberately not been repaired walls in order to prepare for their intended purpose and plan for repairs. The floor of the hall is cemented. The property can be used as a restaurant (cafe, bar, billiard room, restaurant, casino, gym, etc..) And for offices. Along the staircase can be installed elevator (panoramic outdoor).

Contact info

PARAGON
+ 359 889 507 112
http://paragon-bg.com

Възможно е да ви заинтересуват...

163766 BGN
Преглед обява №331
163766 BGN

Beds: 0 Baths: 0 Площ на имота,кв.м.: 192

Кафе

August 15, 2018 00:00

77867 BGN
Преглед обява №791

Beds: 0 Baths: 0 Площ на имота,кв.м.: 80

Кафе

PARAGON

August 15, 2018 00:00

Beds: 0 Baths: 0 Площ на имота,кв.м.: 80

Кафе

August 15, 2018 00:00

0 Отзиви
(0 out of 5)

 • Няма рейтинг

Писане на отзив

Изпрати отзиви