Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Условия за ползване

Условия за ползване на сайтовете  
paragon-bg.com  и iskamdom.com както и мобилните версии paragon-bg.com/m  и iskamdom.com/m
Условия за ползване
Актуалност:18.05.2022 г.
Този документ ("Условия") съдържа Условията за ползването на уебсайтовете собственост на ПАРАГОН paragon-bg.com  и iskamdom.com както и мобилните версии paragon-bg.com/m  и iskamdom.com/m ("Сайта"). Моля прочетете ги внимателно. Използвайки сайта, вие се съгласявате с тези Условия.
Във връзка с предоставяните Услуги ПАРАГОН ЕООД (ПАРАГОН) обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни Подавайки обява в Сайта, Вие се съгласявате с Условията за подаване на обяви, част от Условията.
1. Общи положения
1.1. ПАРАГОН ЕООД с адрес на управление гр.Габрово, ул. Никола Войновски №57, ЕИК: 107537915 предоставя на клиенти ("Клиенти", "Потребители"), чрез iskamdom.com и paragon-bg.com информационни услуги ("Услуги"), свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти ("Оферти") и осъществяване на сделки с недвижими имоти.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.
1.3. Сайтът предоставя информационен масив с електронни записи, ("оферти за предлагане" и "заявки за търсене" на недвижими имоти), собствени и чужди материали под формата на статии и новини, изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на ПАРАГОН.
1.4. Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в база данни от  администратa на ПАРАГОН, както и от трети лица Потребители, чрез предоставените форми за подаване на частни обяви.
1.5. Информацията постъпва от Клиентите на ПАРАГОН по повод извършваната по занятие от ПАРАГОН, брокерска дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти.
2. Отговорности
2.1. Парагон се стреми да поддържа достатъчно точна и актуална информация в сайтовете, но поради факта че информацията е предоставена от трети лица при самостоятелна тяхна отговорност, потребителите на Сайта се съгласяват, че поддържането на максимално точна и актуална информация не винаги е възможно. Ето защо, ПАРАГОН не поема отговорност за точност и изчерпателност на информацията и Услугите, и си запазва правото да подаде на потребителя коригирана информация при отправено конкретно запитване.
2.2. Вие (като Потребител) се задължавате да предоставите верни данни при ползването на услугите, във връзка с попълването на формите за контакт в Сайта. При неточност в данните, Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.
2.3. Попълвайки която и да е от формите за контакт в сайта, с натискането на бутoна ИЗПРАТИ, Вие се съгласявате с Условията, като давате изрично своето съгласие да се свържем с Вас на посочения телефон, както и да получавате електронни съобщения от ПАРАГОН под формата на имейл и SMS. Във всеки изпратен до Вас имейл, Вие имате възможност да се откажете от получаването на съобщения по електронна поща. Ако не желаете да получавате SMS съобщения на телефона си, Вие трябва да заявите това, като се обадите на тел. 066 860007 в делнични дни между 09.00 и 18.00 часа.
2.4. Обявените в сайта цени на недвижимите имоти най-често могат да бъдат променяни и не пораждат обвързващо предложение за сделка с недвижим имот.
2.5. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти. Обявите и тяхното съдържание трябва да отговарят на Условията за публикуване на обяви.
2.6. ПАРАГОН не поема отговорност за евентуални загуби, щети, вреди, неблагоприятни последици и пропуснати ползи във връзка с ползването на сайта.
2.7. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на ПАРАГОН и/или на съответните трети лица.
3. Право на промени
3.1. ПАРАГОН си запазва правото да добавя нови услуги, действия и правила за ползване на Сайта, да променя или премахва съществуващите такива, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие на потребителите.
3.2. Настоящите условия е възможно да бъдат променяни във връзка с промяна или прекратяване на съществуващи услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.
3.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно настоящите Условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате Сайта.
4. Право на собственост
4.1. Цялата информация от базата данни на ПАРАГОН, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.) е собственост на ПАРАГОН ЕООД.
4.2. Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на ПАРАГОН.
 

4.3. При публикуването на чуждо съдържание ние полагаме максимални усилия да изясним правата на интелектуална собственост върху снимки, текстове, графични решения и функционалности. Молим да бъдем извинени, ако не сме успяли да установим и да се свържем предварително с автора на използвани от нас материали.

4.4. При претенции за авторски права върху съдържание, заявителят е длъжен да уведоми ПАРАГОН, като конкретизира обекта на авторско право и представи документи за собственост върху обекта. При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, ПАРАГОН ще се съобрази с желанието на автора.

5. Връзки към други сайтове

5.1. ПАРАГОН предоставя възможност на всички заинтересовани да създават връзки към сайтовете на ПАРАГОН, без да искат предварително уведомление или разрешение.
ПАРАГОН може да изисква прекратяването на изградена връзка, ако за нея е използвана техника за пресъздаване на определена част от сайтовете на ПАРАГОН като собствена на използващите връзката лица, без за това да е искано предварително съгласие от ПАРАГОН.

6. Поръчка за оглед на недвижим имот през сайта

6.1. От бутона "ОГЛЕДИ" към всяка оферта за продажба или отдаване под наем на недвижим имот, предлаган от ПАРАГОН, Вие можете да направите поръчка за оглед, като попълните контактната форма. Преди да изпратите поръчката за оглед, Вие трябва да се съгласите с Условията и Политиката. С натискането на бутон „Изпрати” и потвърждавайки получения от Вас имейл, Вие извършвате електронно изявление, с което ангажирате ПАРАГОН да организира оглед на посочения от Вас имот. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

6.2. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да получавате електронни изявления от ПАРАГОН, в електронна форма.

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

Актуалност: 18.05.2022 г.

1. Всеки Потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в Сайта, според тук посочените условия.

2. Потребителите могат да избират дали да подадат Обява към ПАРАГОН или да публикуват Частна обява.

3. Всеки Потребител, индивидуализиран по име и/или IP адрес, и/или телефон и/или имейл, има право да подава най-много до три частни обяви, без да има регистрация в сайта.

4. След подаване на Частна обява, Потребителят получава на посочен от него мейл, уникален код, с който може да редактира и да изтрива публикувана обява.

5. Потребителят, подал Частна обява, дава и съгласието си съдържанието на обявата да бъде рекламирано от ПАРАГОН и да бъде предоставяно на трети лица, агенти на недвижими имоти, брокери на недвижими имоти или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната сделка с недвижим имот от подателя на обявата. ПАРАГОН не предоставя на трети лица лични данни на потребителите, а единствено и само съдържание на обявите, вкл. подадения снимков материал.

6. Потребителят, подал Обява към ПАРАГОН, се счита за уведомен и съгласен, че с натискането на бутон „Изпрати” и потвърждавайки получения от имейл, извършва електронно изявление, с което ангажира ПАРАГОН за сключване на договор, по силата на който ПАРАГОН, като брокер на недвижими имоти, има право на възнаграждение при реализиране на сделка с недвижим имот.

7. Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, ПАРАГОН не може да бъде предпазено от некоректни или злоумишлени действия от страна на Потребителите. В този смисъл, отговорност за актуалността, верността на съдържанието и качествата на подадената информация, вкл. и за авторски права върху снимки и други елементи от съдържанието, носи подателят на обявата, идентифициран по име и/или телефон за връзка, имейл, IP адрес.

8. ПАРАГОН има право да не публикува или да премахне във всеки един момент вече публикувана обява и когато:
а/ прецени, че съдържанието на обявата, (вкл. текст и/или снимки) е подвеждащо за потребителя или не отговоря на действително предлагания имот, или няма естетическа стойност;
б/ обявата съдържа реклама на стоки и услуги или връзки към външни интернет страници, или нецензурни текстове, обиди и квалификации;
в/ подадения снимков материал е некачествен, (малък размер на снимка, неясен фокус и др.);
г/ текстът на обявата или името на подателя са на латиница;
д/ потребителят публикува частна обява в качеството си на агент или брокер на недвижими имоти или с други комерсиални цели, без регистрация в сайта;
е/ потребителят подава дублираща обява (обява/оферта, която вече е публикувана);
ж/ обявата съдържа тел. номер с добавена стойност, без това да е конкретно и ясно посочено.
з/ ПАРАГОН има право да блокира възможността за подаване или публикуване на обяви от потребители, които не се съобразяват с горепосочените изисквания.

9. Администраторите на ПАРАГОН имат право да редактират съдържанието на подадените обяви с оглед правилен правопис и стилова издържаност.

10. ПАРАГОН не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие непубликуването или премахването на обяви, или блокирането на потребители и потребителски акаунти.

11. ПАРАГОН не носи отговорност за публикуването на обяви, които нарушават Закона или законни интереси на трети страни, вкл. авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост.

12. С подаването на обявата потребителят се съгласява с Условията за ползване на сайта paragon-bg.com и iskamdom.com

 


Споделете тази страница с ваши приятели?