Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Наръчник за Наематели

Нашият екип вярва, че настоящия наръчник ще Ви подготви напълно за процеса по наемане на жилище в Габрово:

Намиране на жилище
Първото нещо, което трябва да направите, е да се свържете с екипа на ПАРАГОН и да ни разкажете точно какво жилище търсите. След което, наш брокер ще потърси подходящ имот за Вас . Съветваме Ви да започнете да си търсите жилище от 3 до 5 седмици преди желаната дата на настаняване, тъй като нашите имоти се отдават бързо и пазара на наемите е много динамичен.

Огледи
Огледи на харесаните от Вас имоти се организират в дни и часове удобни за Вас. Това включва огледи в извънработно време, през уикендите, както и в празнични дни. Те ще бъдат проведени от наш професионален брокер, който ще е подготвен да отговори на всички Ваши въпроси, да Ви напътства и предложи съвет.

Стоп капаро
Когато си харесате даден имот, Вие ще трябва да го спрете от по-нататъшна реклама, като го  ‘резервирате’.  За целта е нужно е да оставите стоп капаро, обикновено в размер на едноседмичен наем. При сключване на Наемния договор, това заплащане ще Ви бъде приспаднато от общата дължима сума.

На този етап ще трябва да попълните и нашия Формуляр за наемане на жилище, за да може ПАРАГОН да направи проверка и да се увери в това, че сте надежден наемател. Ако поради някаква причина наемодателят се откаже от подписване на Договора за наем с Вас, стоп депозитът ще Ви бъде възстановен в пълен размер. Но, в случай че Вие се откажете от наемане на имота, това капаро няма да Ви бъде върнато.

Препоръки
Ние ще изискаме да ни предоставите препоръки от Вашия работодател (или колега), както и от настоящия си наемодател, ако имате такъв. Ако не успеете да ни предоставите препоръки, собственикът на имота си запазва правото да поиска от Вас по-голям депозит, като гаранция срещу непредвидени щети.

Сключване на Договор за Наем
След получаване и разглеждане на Вашите препоръки, ние ще съгласуваме с Вас и Вашия наемодател датата на настаняване в жилището. Във връзка с това, ще насрочим и удобни за Вас час и дата за подписване на Договора в офиса на агенцията ни, като ще Ви помолим да носите документ за самоличност – лична карта, или паспорт.  Договорите за наем, с които работи агенция ПАРАГОН установяват ясно правата и задълженията на двете страни, като наемния период обикновено е за срок от минимум 6 месеца.

Депозит
Ние изискваме от Вас оставяне на депозит, който да гарантира точното изпълнение на задълженията Ви по Договора. Депозитът се съхранява от нашата агенция по време на целия наемен период като гаранция, която да покрие евентуални разходи, дължими от наемателя, или евентуални щети, причинени от Вас или трети лица. Този депозит в никакъв случай не може да бъде ползван от наемателя за плащане на месечния наем.

ПАРАГОН, като независима страна по Договора за наем, има грижата да съхранява депозита и да поддържа добрата комуникация между наемател и наемодател.

Комисионни
Комисионната на агенция ПАРАГОН при сключване на Договор за наем с Вас е 50% от първия месечен наем. При подписване на Договора в нашия офис, Ви ще трябва да разполагате със следната сума:

Първият месечен наем, който се плаща при подписване на Договора.

Депозит – гаранция. 

Комисионна за агенция ПАРАГОН– за намиране на имот и настаняването Ви в него - 50% от първия месечен наем, или минимум 100 лева.

Когато сте дали стоп-капаро за резервиране на имота, то ще бъде приспаднато от крайната сума, която трябва да заплатите преди настаняване в новото жилище.

Нанасяне и Инвентаризация
Наш служител ще Ви настани в новото жилище и ще направи инвентаризация - с пълен опис на обзавеждане, аксесоари и състояние на имота.  Едно копие ще бъде дадено на Вас, за да го прочетете внимателно и подпишете, ако сте съгласни с него, което ще означава че приемате имота в настоящето му състояние и се съгласявате напълно с описа му. С това, Вие се задължавате да ползвате наетия имот с грижата на добър стопанин и да го поддържате в добро състояние, като извършвате необходимите дребни (обикновени) ремонти и поправки.Освен това, сте длъжен да съобщавате незабавно на агенцията ни за всички повреди, както и за посегателствата на трети лица върху наетия от Вас имот. Да осигурявате достъп до имота за извършване на проверка на състоянието на същия и находящото се в него обзавеждане.

Описът, който се прави при настаняване в жилището, ще бъде ползван от нашите колеги по време на регулярните инспекции, както и при напускане на имота.

Ключове
ПАРАГОН има грижата да Ви набави един комплект ключове. Ако имате нужда от повече комплекта, моля уведомете агенцията ни за това предварително и ние ще Ви извадим нужните копия за Ваша сметка. При освобождаване на имота, Вие сте задължени да върнете ключовете от апартамента на ПАРАГОН .

Наем
Наемът обикновено се калкулира на месечна база и се плаща всеки месец, като сроковете са строго упоменати в Договора. Неспазването на задълженията по плащане на наемната цена описани в Договора, се счита за нарушение на правните взаимоотношения между страните и води до незабавно прекратяване на наема и правни последици за провинилата се страна.

Продължаване на Наема
ПАРАГОНсъблюдава внимателно Наемните договори и техните крайни срокове и Ви изпраща уведомителни  писма от 4 до 6 седмици преди тяхното изтичане. Ако решите да останете в жилището  и продължите Договора за наем за допълнителен период от време, ние ще се свържем със собственика на имота и ще договорим за Вас най-добрите условия и наемна цена. При това положение, Вие ще трябва да дойдете до офиса на фирмата, за да подновите Договора си за наем на имота.

Прекратяване на Наема
При подписване на Договора за наем, Вие като наемател дължите месечен наем на собственика на имота до крайната дата вписана в него. Ако решите да напуснете жилището съобразно датите по Договора, то Вие сте длъжни да потвърдите това един месец преди изтичане на крайния срок. В такъв случай, ние ще си организираме среща с Вас в жилището, ще проверим инвентарния опис и ще изготвим документ, който да ни информира за състоянието на имота.

Връщане на Депозит-гаранцията
При напускане на жилището, след като изнесете Вашия багаж и почистите апартамента, ПАРАГОН има задължението да извърши следните проверки:

На състоянието на имота,за евентуално причинени щети,  повреди и др.

На сметките по комуналните услуги, телефон, интернет и др.

Проверка на върнатите ключовете от апартамента.

При извършване на проверка, апартаментът следва да бъде в състоянието, в което е предаден по първоначалния опис. Ако това е така, Вие получавате обратно депозит-гаранцията в пълния й размер.

В случай, че имотът не отговаря на това състояние и се забележат някои от долу изброените проблеми, нашата агенция има право да удържи част от оставения депозит за покриване на разходите по отстраняване на проблемите, неплатен наем, повреди в имота непочистване неплатени комунални сметки загуба на ключове предсрочно напускане, без предупреждение неспазване задълженията по договора


Споделете тази страница с ваши приятели?