Общо събрание на „Национално сдружение брокери на имоти”

  • Радослав Глухов от Радослав Глухов
  • преди 1 месец
  • Бизнес
  • 0

Общо събрание на „Национално сдружение брокери на имоти” на 20.04.2024 г. от 10.00 часа, в гр. Пловдив

ПОКАНА

За общо събрание на „Национално сдружение брокери на имоти”

Уважаеми членове на „Национално сдружение брокери на имоти” на основание решение от заседание на УС от 19.03.2024 г. и основание чл.23 aл.3 от Устава, УС свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на „Национално сдружение брокери на имоти” на 20.04.2024 г. от 10.00 часа, в гр. Пловдив 4000 бул. Цар Борис III Обединител № 128, Хотел Пълдин КООП, конферентна зала №1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

на редовно отчетно-изборно ОС

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2022 – 2023.

2. Отчет на Контролния съвет за периода 2022- 2023г.

3. Изменение в състава на Управителния съвет

4. Освобождаване членове на Управителния съвет

5. Избор на Управителен съвет

6. Избор на Контролен съвет

7. Вземане на решение за лицензиране на Център за професионално обучение към Сдружението

8. Вземане на решение за назначаване на организатор обучения

9. Обсъждане и приемане на бюджет  2024 – 2025 г.

10. Промяна адреса на управление  на Сдружението

11. Изменения на устава

12. Разни.

Присъединете се към дискусията

Сравняване на обяви

Сравнение