Правила и условия

Условия за ползване на сайта
paragon-bg.com
Условия за ползване
Актуалност: 25.05.2018
Настоящият документ (“Условията”) съдържа Условията за ползване на собствеността на PARAGON paragon-bg.com (“Сайтът”). Моля, прочетете ги внимателно. Използвайки сайта, вие се съгласявате с тези условия.
Във връзка с предоставяните Услуги, ПАРАГОН ООД. (ПАРАГОН) обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни, като подавате обява на Сайта, Вие се съгласявате с Условията за ползване на услугите, част от Условията.
1. Общи положения
1.1. “ПАРАГОН” ЕООД с адрес на управление Габрово, ул. “Никола Войновски” № 57, ЕИК: 107537915 предоставя на клиентите си (“Клиенти”, “Потребители”) чрез уебсайта paragon-bg.com информационни услуги (“Услуги”) , свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти (“Оферти”) и сделки с недвижими имоти.
1.2. За да използвате Услугите, вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте в състояние да сключите договор при условията, изложени тук.
1.3. Сайтът предоставя информационен масив с електронни записи (“оферти за предлагане” и “заявки за търсене” на недвижими имоти), собствени и чужди материали под формата на статии и новини, изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на ПАРАГОН.
1.4. Офертите за оферти и търсенията за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в база данни от администратора на PARAGON, както и от трети страни чрез частните формуляри, предоставени за подаване на частни обяви.
1.5. Информацията се предоставя от клиентите на ПАРАГОН по повод брокерската дейност на ПАРАГОН при извършване на сделки с недвижими имоти.
2. Отговорности
2.1. Парагон се стреми да поддържа точна и актуална информация на сайтовете, но поради факта, че информацията се предоставя от трети страни на тяхна отговорност, потребителите на сайта се съгласяват, че поддържането на най-точна и актуална информация не винаги е възможно. Поради това Парагон не поема отговорност за точността и пълнотата на информацията и на Услугата и си запазва правото да предостави коригирана информация на потребителя при конкретно искане.
2.2. Вие (като Потребител) сте длъжни да предоставите верни данни, когато използвате услугите във връзка с попълването на формулярите за контакт на Сайта. В случай на неточности в данните нямате право да използвате Услугите, докато те не бъдат отстранени.
2.3. С попълването на някоя от формите за контакт на сайта, като натиснете бутона ИЗПРАТИ, вие се съгласявате с Общите условия, като изрично се съгласявате да се свържем с вас на посочения телефон и да получавате имейли от Парагон под формата на имейл и SMS. Във всеки имейл, изпратен до вас, имате възможност да се откажете от получаването на имейли. Ако не желаете да получавате съобщения на телефона си, трябва да го направите, като се обадите на номер 0889507112 в делнични дни между 09.30 и 18.00 ч.
2.4. Обявените на сайта цени на недвижимите имоти най-често могат да бъдат променяни и не водят до обвързваща оферта за сделка с недвижим имот.
2.5. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти. Обявите и тяхното съдържание трябва да отговарят на Условията за ползване.
2.6. ПАРАГОН не носи отговорност за загуби, щети, вреди, неблагоприятни последици и пропуснати ползи във връзка с използването на сайта.
2.7. Нямате право да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, променяте или разпространявате съдържание, което не ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с използването на Услугите и Сайта, без предварителното писмено съгласие на ПАРАГОН и/или на съответните трети страни.
3. Право на промяна
3.1. ПАРАГОН си запазва правото да добавя нови услуги, действия и правила за използване на Сайта, да променя или премахва съществуващите, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие на потребителите.
3.2. Тези условия могат да бъдат променени във връзка с промяна или прекратяване на съществуващи услуги или законодателни промени. Когато правите промени, те ще бъдат сведени до знанието ви и публикувани тук.
3.3. Тъй като Услугите могат да се използват само при тези Общи условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да използвате Сайта.
4. Права на собственост
4.1. Цялата информация от базата данни на ПАРАГОН, включително оферти за оферти и заявки за търсене на недвижими имоти (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и т.н.), е собственост на ПАРАГОН ЕООД
4.2. Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на ПАРАГОН
4.3. При публикуване на чуждестранно съдържание полагаме всички усилия да изясним правата на интелектуална собственост върху снимки, текстове, графични решения и функционалности. Моля да ни извините, ако не сме успели да идентифицираме и да се свържем с автора на нашите материали предварително.
4.4. В случай на претенции за съдържание заявителят е длъжен да уведоми ПАРАГОН, като посочи предмета на авторското право и представи собствеността на сайта. При искане за премахване на съдържание, защитено с авторско право, направено при условията на предходното изречение, ПАРАГОН ще се съобрази с желанието на автора.
5. Връзки към други сайтове
5.1. ПАРАГОН предоставя възможност на всички заинтересовани да създават връзки към сайтовете на ПАРАГОН, без да искат предварително уведомление или разрешение.
ПАРАГОН може да поиска прекратяване на установена връзка, ако тя използва техника за пресъздаване на определена част от сайтовете на ПАРАГОН като собственик на линкърите без предварителното съгласие на ПАРАГОН.
6. Поръчка за оглед на недвижими имоти чрез сайта
6.1. От бутона “Преглед” на всяка оферта за продажба или наем на недвижим имот, предлагана от ПАРАГОН, можете да направите поръчка за оглед, като попълните формуляра за контакт. Преди да изпратите поръчката за оглед, трябва да се съгласите с условията и политиката. С натискането на бутона “Изпрати” и потвърждаването на получения имейл вие правите електронно изявление, с което задължавате ПАРАГОН да организира оглед на посочения от вас имот. Авторството на тези изявления се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (EEDE).
6.2. В съответствие с чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да получавате електронни изявления от ПАРАГОН в електронна форма.
УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМИ
Актуалност: 05/10/2018
1. Всеки потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти на Сайта при спазване на условията, посочени в настоящия документ.
2. Потребителите могат да изберат да подадат оферта до ПАРАГОН или да публикуват частна обява
3. Всеки потребител, персонализиран по име и/или IP адрес и/или телефон и/или имейл, има право да подаде до три частни обяви, без да се регистрира в сайта.
4. След подаване на частна оферта потребителят получава по пощата уникален код, чрез който може да редактира и изтрива публикувана реклама.
5. Потребителят, който е подал частна оферта, се съгласява също така, че съдържанието на обявата ще бъде рекламирано от ПАРАГОН и ще бъде предоставено на трети лица, агенти на недвижими имоти, брокери на недвижими имоти или крайни клиенти, за да се осъществи желаната от рекламодателя сделка с недвижим имот. ПАРАГОН не предоставя на трети страни лични данни на потребителите, а само съдържанието на рекламите, вкл. предоставения снимков материал.
6. Потребителят, който е изпратил Уведомление до ПАРАГОН, се счита за уведомен и се съгласява, че с натискането на бутона “Изпрати” и потвърждаването на полученото по електронна поща, той прави електронно изявление, с което ангажира ПАРАГОН да сключи договор, по силата на който ПАРАГОН, в качеството си на брокер на недвижими имоти, има право на възнаграждение в хода на сделка с недвижими имоти.
7. Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, ПАРАГОН не може да бъде защитен от нелоялни или злонамерени действия от страна на Потребителите. В този смисъл отговорността за актуалността, коректността на съдържанието и качествата на подадената информация, както и за авторските права върху снимките и другите елементи на съдържанието, се носи от рекламодателя, идентифициран с име и/или телефон за връзка, имейл, IP адрес.
8. ПАРАГОН има право да не публикува или да премахне по всяко време публикувано преди това съобщение и когато:
(а) счита, че съдържанието на рекламата (включително текст и/или снимки) е подвеждащо за потребителя или не съответства на предлагания недвижим имот, или няма естетическа стойност;
б/ обявата съдържа реклама на стоки и услуги или връзки към външни уебсайтове или нецензурни текстове, обиди и квалификации;
в/представеният снимков материал е лош (малък размер на снимката, неясен фокус и т.н.);
г/ текстът на рекламата или името на подателя е на латиница;
д/ потребителят публикува лична обява като агент или брокер на недвижими имоти или с други търговски цели без регистрация в сайта;
е/потребителят подава дублирана обява (обява/оферта, която вече е била публикувана);
ж/ обявата съдържа телефонен номер с добавена стойност, без да е посочен конкретно и ясно.
з/ ПАРАГОН има право да блокира възможността за подаване или публикуване на обяви от потребители, които не отговарят на горните изисквания.
9. Администраторите на ПАРАГОН имат право да редактират съдържанието на подадените обяви с цел корекция на правописа и стила.
10. ПАРАГОН не носи отговорност пред потребителите и трети страни за вреди и пропуснати ползи, произтичащи от непубликуване или премахване на реклами или блокиране на потребители и потребителски акаунти.
11. ПАРАГОН не носи отговорност за публикуването на съобщения, които нарушават Закона или законните интереси на трети страни, авторското право или други права на интелектуална собственост.
12. С подаването на обявата потребителят се съгласява с Условията за ползване на сайта paragon-bg.com

Сравняване на обяви

Сравнение