Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Данните в кадастъра ще се създават само в цифров вид

Кройният срок за надграждането на информационната система на кадастъра остава края на 2023 г. 26 Март 2021, 08:00

Източник: INVESTOR.BG: Имоти: Последни новини

Споделете тази страница с ваши приятели?