Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

13 млн. лв. по ОПОС са предвидени за отчуждаване на земи в НАТУРА 2000

Насоките за кандидатстване ще бъдат публикувани на страницата на оперативната програма за съгласуване с всички заинтересовани страни 05 Юни 2021, 08:00

Източник: INVESTOR.BG: Имоти: Последни новини

Споделете тази страница с ваши приятели?