Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Къде нощуват дигиталните номади


В София, а и в други големи градове в България, през последните няколко години отвориха немалко coworking места - споделени офис пространства, в които дигитални номади, стартиращи компании, а вече и служители на големи корпорации, могат да работят срещу дневна или месечна такса. Преди пандемията бизнесът изглеждаше по-скоро нишов, предназначен най-вече за чужденци, които живеят в страната, но работят в чужда компания или малки екипи на стартиращи компании, които не могат да си позволят наем на ц... 02 Март 2023, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?