Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Трето поредно тримесечие покупките на имоти в България намаляват


През януари - март пазарът се върна малко над нивото си от началото на 2021 г. Активността в шестте големи града продължава да намалява, но по-овладяно в сравнение с края на 2022 г. Несебър, който вече е седми по значимост пазар, все още запазва минимален ръст. Точно 44 461 са изповяданите покупки на сгради, идеални части от сгради и земи в цялата страна през първото тримесечие на 2023 г. по данни на Агенцията по вписванията (АВ). Това е 9% по-малко в сравнение с периода януари - март на ... 26 Април 2023, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?