Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Modar Suits & Retail - вероятно най-добрият ни проект с безпl


Владимир Темелков е собственик и управител на една от най-успешните и иновативни строително-инвестиционни компании на имотния пазар в град Пловдив. Разкажете ни повече за проекта Modar Suits & Retail. Вероятно най-добрият проект в следващите 25 години в Пловдив се казва Modar Suits & Retail. През последните 18 месеца екипът ни вложи целия си интелектуален и технически потенциал, за да удовлетворим желанията на бъдещите ни клиенти за изключителна добавена стойност и перфекционизъм. Обиколи... 28 Април 2023, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?