Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Програмите за саниране са отворени. Интересът засега не е голям


Програмата е отворена за сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., като целта е с мерките да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия. За жилищата на този етап финансова помощ е 100% от допустимите разходи, на следващия ще е 80% и ще се иска 20% самоучастие. Кандидатстването става през общините, срокът е краят на май. Всяка от тях има запазен дял от бюджета за саниране. Вече регистрираните сдружения на собственици бяха върнати от нулата, подготвят наново документи, енергийни ... 07 Май 2023, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?