Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Делът на офисите без наематели в София гони една пета, но не расте


Пазарът запазва крехко равновесие - няма видим ръст нито при вакантните площи, нито при наемните цени. Новото предлагане през първото тримесечие е минимално, а и инвеститорите забавят част от проектите в строеж. Наемите са предимно заради премествания, консолидация и пренаемане на офиси, и то на по-малки. Търсенето на гъвкави офиси нараства, а по обем предлагането им вече е около 3% в сравнение със стандартното. Делът на свободните офис площи в София през първото тримесечие на тази година... 19 Май 2023, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?