Paragon Real Estate, Gabrovo, Sq. Vazrajdane №5, Email: office@paragon-bg.com Phone: +359  889  507 112

Gabrovo - Gabrovo.house - агентство недвижимости в Болгарии в горах и море

Географско Информационната Система
на Община Габрово

Географската информационна система, създадена в резултат от реализацията на проекта, приема, създава, издава, регистрира и съхранява електронни документи, регламентирани в Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и организира документооборота във връзка с предоставянето на електронни административни услуги. Тя включва базов ГИС софтуер и приложните системи за кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Решението ще бъде интегрирано и със системите на електронното правителство по отношение на обмена на данни и предоставяните електронните услуги.

 

https://gis.gabrovo.bg/

 

Map of the buildings in the Municipality of Gabrovo National Programme for Energy Efficiency of Residential Building


Отправьте эту страницу друзьям!