Paragon Real Estate , Gabrovo, Sq. Vazrajdane №5,  Email: office@paragon-bg.com Phone: +359 (889) 507 112

Emlak ajansı Paragon - Bulgar dağ ve Gabrovo bölgedeki kırsal özellikleri.

Географско Информационната Система
на Община Габрово

Географската информационна система, създадена в резултат от реализацията на проекта, приема, създава, издава, регистрира и съхранява електронни документи, регламентирани в Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и организира документооборота във връзка с предоставянето на електронни административни услуги. Тя включва базов ГИС софтуер и приложните системи за кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Решението ще бъде интегрирано и със системите на електронното правителство по отношение на обмена на данни и предоставяните електронните услуги.

 

https://gis.gabrovo.bg/

 

Map of the buildings in the Municipality of Gabrovo National Programme for Energy Efficiency of Residential Building


Bu sayfayı arkadaşlarınızla paylaşmak ister misiniz?