Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

 Зареждане...

Имоти продава

Обяви под наем

Кадастрална карта Габрово

КАДАСТЪР И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Интерактивна ГИС карата обхващаща територията на Община Габрово, предоставяща информация от кадастралната карта и регулационният план за гражданите и бизнеса. Източникът на данните са Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Министерство на земеделие и храните. Данните с обновяват периодично на всеки три месеца. Достъпът до приложението се осъществява чрез стандартен УЕБ-браузър за улеснение на потребителите. Данните от които е изградено са съвкупност от слоеве които са публикувани в формат на картни сервизи (map services) с цел да бъдат използвани в разработването на уеб-приложения за достъп до пространствени данни. Инструментите които са налични в приложението служат за подпомагане на потребителя при управлението и използването на данните в него. Заложените инструменти в приложението разполагат със следните функционалности: измерване на разстояния и площи търсене по адрес и кадастрален идентификатор печат в различни формати и др. Повече информация

Парагон във Фейсбук

Последни новини


Пазарът на имоти във Великобритания се забавя през септември
Т.нар. "есенен отскок" отстъпва на засилващата се политическа несигурност около Brexit
Подробности

Ръстът на инвестициите в имоти в Китай се ускорява до 4-месечен връх през август
Повишаването на продажбите може да се сблъска с по-сериозни препятствия, тъй като Пекин засилва мерките за ограничаване на спекулативните покупки
Подробности

Кадастрална карта Габрово

КАДАСТЪР И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Интерактивна ГИС карата обхващаща територията на Община Габрово, предоставяща информация от кадастралната карта и регулационният план за гражданите и бизнеса. Източникът на данните са Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Министерство на земеделие и храните. Данните с обновяват периодично на всеки три месеца. Достъпът до приложението се осъществява чрез стандартен УЕБ-браузър за улеснение на потребителите. Данните от които е изградено са съвкупност от слоеве които са публикувани в формат на картни сервизи (map services) с цел да бъдат използвани в разработването на уеб-приложения за достъп до пространствени данни. Инструментите които са налични в приложението служат за подпомагане на потребителя при управлението и използването на данните в него. Заложените инструменти в приложението разполагат със следните функционалности: измерване на разстояния и площи търсене по адрес и кадастрален идентификатор печат в различни формати и др. Повече информация